GROW-Coaching-Modell

A GROW modell a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. GROW Modell Komponensei: 1. Cél (Goal):; 2. Valóság (Reality):; 3. Lehetőségek (Options):; 4. Előre Haladás (Will, Way Forward):.A GROW modell egy olyan üzleti modell, amely a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. Ez a modell segíti a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, hogyan lehetnek hatékonyabbak, és hogyan növelhetik a bevételeiket és a piaci részesedésüket.
Geschrieben von: Rob - CoachHub.hu
Oktober 03, 2023
"

Mehr lesen

Führungskräfte-Coaching

Entwicklung von Führungsqualitäten

Strom

Management von Veränderungen

 

A GROW Coaching Modell: Az Útmutató a Hatékony Személyes Fejlődéshez

Grow Coaching Modell - Goal, Reality, Options, Will, (Topic)GROW Modell Mi a Grow modellGROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

A coaching egy komplex, ugyanakkor együttműködésre épülő folyamat, melyben a coach és az ügyfél közötti interakciók hozzájárulnak az egyéni és szakmai célok eléréséhez. Ez a folyamat azonban sokkal többet igényel, mint pusztán jó hallgatási készségek. A megfelelő kérdések feltevése és a személyes fejlődésre való ösztönzés mind olyan elemek, melyek elengedhetetlenek a hatékony coachinghoz. A GROW egy olyan keretrendszer, amely a coach és az ügyfél közötti interakciók minőségét emeli magasabb szintre, és segít abban, hogy az ügyfél hatékonyan és tudatosan tervezze meg a saját fejlődését.

Mi is pontosan a GROW Coaching Modell?

grow-coaching-modell-1Grow cserép, amiben a növény fejlődik

A modell egy Coaching keretrendszer, amelyet Sir John Whitmore és munkatársai fejlesztettek ki a 80-as években a Performance Consultants International nevű vállalatnál.

Mi a GROW Modell?

A GROW modell egy olyan üzleti modell, amely a vállalkozások növekedési folyamatait és stratégiáit vizsgálja. Ez a modell segíti a vállalkozásokat abban, hogy megértsék, hogyan lehetnek hatékonyabbak, és hogyan növelhetik a bevételeiket és a piaci részesedésüket.

A grow modell általában több fázisból áll, és az alábbiakat tartalmazza:

 1. Állapotfelmérés (Diagnózis): Megvizsgálja a vállalkozás jelenlegi helyzetét, az erősségeket és a gyengeségeket, a belső és külső környezetet.
 2. Célkitűzések megfogalmazása: A vállalkozásnak meghatározott célokat kell kitűznie, például növekedési ráták, piaci részesedés növelése vagy új piacok meghódítása.
 3. Stratégia kidolgozása: Ebben a szakaszban a vállalkozásnak kidolgozott stratégiákat kell létrehoznia a célok elérésére. Ez magában foglalja a termékfejlesztést, piaci pozicionálást, marketingstratégiákat stb.
 4. Rendszeres ellenőrzés és visszajelzés: Fontos a rendszeres mérés és ellenőrzés, hogy nyomon kövessék a növekedési folyamatot, és szükség esetén korrigálhassák a stratégiákat.
Grow Coaching Modell betűk GROW Modell Mi a Grow modell

A GROW mozaikszó négy alapelemből tevődik össze:

G = Goal = Cél
R = Reality = Valóság, jelen helyzet
O = Options = Lehetőségek, út a célok eléréséhez
W = Will vagy Way forward = Akció vagy Előrehaladás, a továbblépés módja

Nem része a mozaikszónak, de lényeges: (Topic = Téma, azaz minden a fő téma körül mozog, hiszen ez a lényeg!)

 • Goal (Cél): Az inspiráló és kihívást jelentő célok meghatározása, melyek elősegítik az egyén személyes és szakmai fejlődését.
 • Reality (Valóság): A jelenlegi helyzet és akadályok objektív megvizsgálása. Ez a lépés segít abban, hogy az ügyfél pontosan felmérje a jelenlegi helyzetét és felismerje azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a fejlődését.
 • Options (Lehetőségek): Az erősségek és erőforrások azonosítása, melyek rendelkezésre állnak a cél eléréséhez. Ez a fázis lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy szélesebb perspektívából lássa a fejlődési lehetőségeket.
 • Will, Way forward (Előre haladás vagy Akció): A felelősségvállalás és a konkrét cselekvési tervek kidolgozása. Ez a rész a “mit”, “mikor”, “kinek” és “hogyan” kérdésekre ad választ, valamint meghatározza a szükséges lépéseket a kitűzött célok eléréséhez.
Grow Coaching Modell GROW Modell Mi a Grow-modellGROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

Példák a GROW modellre a valós életből – Karrier Coaching, Karrierfejlesztés példáján keresztül

 1. Példa a GROW Modellre a Karrierfejlesztésben:
  • Célkitűzés (Goal): Egy munkavállaló szeretne előléptetést kapni a vállalatnál.
  • Jelen helyzet (Reality): A munkavállaló megvizsgálja a jelenlegi pozícióját, készségeit, erősségeit és a hiányzó kompetenciákat az előléptetéshez.
  • Lehetőségek (Options): A Coach segíti a munkavállalót abban, hogy felismerje, milyen lépéseket tehet, például továbbképzéseket, projektvezetői tapasztalatokat szerezhet stb.
  • Akció (Will): A munkavállaló terveket készít az előléptetés eléréséhez, beiratkozik egy vezetői képzésre és aktivitásokat tervez a szükséges kompetenciák fejlesztésére.
 2. Példa a GROW Modellre a Személyes Fejlődésben:
  • Célkitűzés (Goal): Egy személy szeretné javítani az időgazdálkodási képességeit.
  • Jelen helyzet (Reality): A személy felméri jelenlegi időgazdálkodási szokásait, és felismeri azokat a területeket, ahol hatékonyabb lehetne.
  • Lehetőségek (Options): A coach segít abban, hogy a személy felfedezze, milyen eszközöket és technikákat használhat az időhatékonyabb munkához, például prioritások felállítása, hatékony tervezési módszerek stb.
  • Akció (Will): A személy kiválasztja és alkalmazza azokat az időgazdálkodási módszereket, amelyek segítenek neki hatékonyabban dolgozni.
 3. Példa a GROW Modellre a Családi Konfliktus Megoldásában:
  • Célkitűzés (Goal): Egy család szeretné megoldani a közöttük lévő kommunikációs problémákat.
  • Jelen helyzet (Reality): A család tagjai megvizsgálják az aktuális kommunikációs dinamikát, felismerik azokat a helyzeteket, ahol problémák merülnek fel.
  • Lehetőségek (Options): A coach segíti a családtagokat abban, hogy megismerjék a hatékony kommunikáció alapelveit, például aktív hallgatás, érdeklődés megmutatása stb.
  • Akció (Will): A családtagok elkötelezik magukat a változás mellett, és gyakorolják az új kommunikációs technikákat, például rendszeres családi megbeszélések, nyitott párbeszéd stb.

Ezek a példák jól demonstrálják, hogyan alkalmazható a modell különböző élethelyzetekben a célok eléréséhez és a fejlődés támogatásához.

grow-coaching-modell-2GROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

GROW Modell a Gyakorlatban

A GROW modell egy hatékony eszköz a Coaching folyamat strukturált vezetésére és a célok elérésének támogatására. Most bemutatok egy példát, hogy hogyan alkalmazható a GROW modell egy valós élethelyzetben:

Példa: A Karrierfejlesztési Folyamat GROW Alapján

 1. Célkitűzés (Goal):
  • Coachee: Péter, aki egy középvezető egy informatikai vállalatnál.
  • Cél: Péter szeretne a következő 2 évben előlépni a vállalatnál és a vezetői pozíciót elérni.
 2. Jelen helyzet (Reality):
  • Péter jelenlegi helyzete: Középvezetői pozíció, jó technikai kompetenciák, de hiányoznak a vezetői és kommunikációs készségek.
  • Erősségek: Technikai hozzáértés, megbízhatóság.
  • Gyengeségek: Kommunikációs kihívások, delegálás nehézségek.
 3. Lehetőségek (Options):
  • Coach segíti Pétert az alternatív megoldási lehetőségek felderítésében:
   • Vezetői tréningek és workshopok részvétel.
   • Mentorálás egy tapasztalt vezetővel a vállalatnál.
   • Kommunikációs kurzusok látogatása és gyakorlás.
 4. Akció (Will):
  • Péter konkrét lépéseket tervez a cél elérésére:
   • Beiratkozik egy vezetői tréningre, hogy fejlessze vezetői készségeit.
   • Kéri egy tapasztalt kolléga segítségét, aki mentorálja a fejlődésében.
   • Rendszeresen gyakorolja a hatékony kommunikációt és a delegálást a munkahelyi helyzetekben.

Ez a példa bemutatja, hogyan alkalmazható a GROW modell a valós életben. Fontos megjegyezni, hogy a modell a Coachee céljaira és szükségleteire szabva alkalmazható, és segíti a személyt a céljai felé vezető úton.

Grow-Coaching-Modell GROW-Modell Was ist ein Grow-Modell?

GROW Coaching Modell Komponensei, a GROW Modell Fázisai:

1. Cél (Goal):

Az első és talán legfontosabb lépés a GROW-ban a “Cél” meghatározása. Ez a szakasz arra összpontosít, hogy az ügyfél tisztázza, mit szeretne elérni a Coaching-Prozess során. A célok legyenek inspirálóak és kihívást jelentőek, hogy valóban motiválják az ügyfelet a fejlődésre. Például, egy vezető célja lehet, hogy fejlessze delegálási készségeit, hogy hatékonyabban tudjon osztani feladatokat a csapatában.

2. Valóság (Reality):

Ebben a szakaszban az ügyfél és a coach együtt vizsgálják meg a jelenlegi helyzetet. Fontos, hogy őszintén nézzenek szembe az esetleges akadályokkal, korlátokkal vagy nehézségekkel, amelyek befolyásolhatják a célok elérését. Például, ha a vezető felfedez olyan időhiányt, amely korlátozza a delegálás lehetőségeit, ez egy fontos tényező, amit figyelembe kell venni.

3. Lehetőségek (Options):

Ebben a fázisban az ügyfél és a coach együtt keresik a lehetséges megoldásokat és útvonalakat a cél eléréséhez. A coach segíti az ügyfelet abban, hogy felismerje saját erősségeit, erőforrásait és a rendelkezésére álló lehetőségeket. Például, a vezető lehetőségei közé tartozhatnak a prioritások átstrukturálása, hatékonyabb időgazdálkodás vagy a csapat tagjainak képzése a feladatok elvégzésére.

4. Akció, Előre Haladás (Will, Way Forward):

Ebben az utolsó szakaszban az ügyfél konkrét cselekvési terveket dolgoz ki annak érdekében, hogy elérje a kitűzött célt. A coach segíti az ügyfelet abban, hogy meghatározza, mi pontosan a teendő, mikor és kinek a segítségét veszi igénybe, valamint milyen erőforrásokra lesz szüksége a célok eléréséhez. Például, a vezető konkrét lépéseket tehet annak érdekében, hogy kezdje el delegálni bizonyos feladatokat, és meghatározza, hogyan fogja ezt véghezvinni.

Ez a négy komponens együtt alkotja a GROW alapját. A modell segítségével az ügyfél és a coach struktúrált és hatékony módon tudnak dolgozni a személyes és szakmai célok eléréséért.

Ez a modell segít abban, hogy a célok megfogalmazása magasabb szintre kerüljön. Az inspiráló és kihívást jelentő célok olyan irányt mutatnak, amelyek elősegítik a vezetők, illetve az egyének hatékonyabbá, motiváltabbá és teljesebbé válását.

Grow Coaching Modell #3GROW Modell Mi a Grow modellGROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t mint Modellt?

A GROW-t szervezetekben gyakran alkalmazzák a személyes és szakmai fejlődés támogatására. Amikor a GROW-t használják, a szervezet kultúrája lehetőséget teremt minden alkalmazott számára a növekedésre, kezdve a vezetőkkel. A célok tisztázása és a modell struktúrájának megértése segíti az egyéneket vagy csoportokat abban, hogy elképzeljék az előrehaladáshoz szükséges lépéseket.

Grow Coaching Modell GROW Modell Mi a Grow modellGROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

A GROW-Modell, a GROW Coaching Modell alkalmazása

A hatékony coachok olyan erős kérdéseket tesznek fel, amelyek megnyitják az ügyfelek szemét a saját potenciáljuk felé. Az embereknek nem kell, hogy valaki más oldja meg a problémáikat; a modell segítségével lehetőséget kapnak arra, hogy saját maguk találják meg a válaszokat és megoldásokat.

grow-coaching-modell-4GROW modellCoachCoachingCoachHub.hu

A GROW Coaching Modell hatékonysága, használata, hatásai

 • A modell hatékonysága és alkalmazhatósága: Hogyan segíti a GROW az ügyfeleket a célok elérésében és hogyan alkalmazható különböző területeken, mint például a személyes fejlődés, a karrierépítés vagy a vállalkozásfejlesztés.
 • A coach szerepe a modell alkalmazásában: Hogyan tudja a coach segíteni az ügyfelet a modell használatában, milyen készségekre van szüksége a coachnak, és hogyan tudja támogatni az ügyfelet a céljai elérésében.
 • Példák a GROW használatára: Valós példákon keresztül bemutatni, hogyan alkalmazzák sikeresen a modellt az üzleti életben vagy személyes fejlődési célok eléréséhez.
 • GROW és más coaching modellek összehasonlítása: Összehasonlítani a GROW-t más elterjedt coaching modellekkel, és kiemelni, hogy miért lehet hatékony választás bizonyos helyzetekben.
 • A GROW kritikája és korlátai: Bemutatni, hogy vannak-e olyan helyzetek, ahol a modell nem megfelelő, valamint megemlíteni esetleges kritikákat, amiket a modellre lehet alkalmazni.
 • A modell hosszú távú hatása: Hogyan befolyásolhatja az ügyfelek hosszú távú fejlődését és teljesítményét a GROW alkalmazása.
grow-coaching-modell-3GROW modell

Mikor, milyen szituációkban és esetekben használjuk a GROW modellt?

A modellt általában a coaching folyamat során alkalmazzuk, amikor az Ügyfél (coachee) személyes vagy szakmai célokat szeretne elérni, és ehhez, a megfelelő, hatékony és gyors előrehaladásra van szüksége. Íme néhány példa arra, mikor és milyen szituációkban alkalmazható a GROW:

 1. Karrierfejlesztés:
  • Amikor valaki előrelépést vagy karrierjét szeretné fejleszteni, például előlépésre vágyik a munkahelyén.
 2. Személyes Fejlődés:
  • Ha valaki személyes céljait, például az időgazdálkodást vagy az önbizalmát szeretné fejleszteni.
 3. Vezetői Készségfejlesztés:
  • Vezetői készségek fejlesztése vagy egy új vezető felkészítése.
 4. Teljesítményproblémák Kezelése:
  • Ha valaki küzd a hatékony teljesítmény elérésével, például a határidők betartása vagy a munkahelyi stressz kezelése terén.
 5. Kommunikációs Képességek Fejlesztése:
  • Kommunikációs problémák megoldása vagy hatékonyabb kommunikációs stratégiák kialakítása.
 6. Célkitűzések Meghatározása:
  • Amikor valaki egyértelműen meghatározott célokat szeretne kitűzni az életében, akár személyes, akár szakmai területen.
 7. Problémamegoldás és Döntéshozatal:
  • Segítség a hatékony problémamegoldásban és döntéshozatalban.
 8. Kiegyensúlyozottság Munka és Magánélet Között:
  • Segítség a munka és magánélet harmonikus egyensúlyának megtalálásában.

A modell alkalmazása során a coach (segítő) segíti a coacheet a célok kitűzésében, a jelenlegi helyzet felmérésében, alternatív megoldások felderítésében és a konkrét cselekvési tervek kialakításában. Ezáltal a GROW segíthet a személynek a célok elérésében és a személyes fejlődésben.

Ha a fentiek érdekesek, értékesek voltak,
dolgozzunk együtt!

Zusammenfassung

A GROW modell egy hatékony eszköz mind az üzleti, mind az egyéni fejlődés területén. Segít abban, hogy jobban megértsük saját céljainkat és motivációinkat, valamint megtanuljunk proaktívan és felelősségteljesen gondolkodni a saját fejlődésünk kapcsán.

A GROW nem csupán egy egyszerű struktúra, hanem egy hatékony eszköz, melynek alkalmazása során komoly előrelépéseket érhetünk el mind az üzleti, mind az egyéni fejlődés terén. Ennek a modellnek a segítségével megtanulhatjuk, hogyan fogalmazzuk meg a célokat, milyen lépéseket tegyünk azok eléréséért, és miként tudjuk hatékonyan kezelni a felmerülő akadályokat és kihívásokat.

A modell által lehetőségünk nyílik mélyebben megismerni saját magunkat, céljainkat és motivációinkat. Segít rávilágítani arra, hogy mely területeken érdemes fejlesztenünk magunkat, és hogyan érhetjük el a kívánt eredményeket hatékonyabban.

Emellett a modell arra ösztönöz bennünket, hogy proaktívan gondolkodjunk a saját fejlődésünk kapcsán. Ez azt jelenti, hogy ne csak a céljainkat tűzzük ki, hanem vállaljunk felelősséget is értük, és tegyük meg a szükséges lépéseket azok eléréséért. Ez a szemléletmód hosszú távon is hozzájárul a sikeresebb és kielégítőbb élethez, mind az üzleti, mind pedig a személyes szférában.

Végül, a GROW által kialakított struktúra és megközelítés segítségével könnyebben navigálhatunk a céljaink felé vezető úton. A jól meghatározott célok inspirálóak és kihívást jelentenek, és az általuk nyújtott iránytűként szolgálnak a mindennapi döntéseinkben és cselekedeteinkben.

A CoachHub Föoldala:

Gyakori kérdések és válaszok

Mi a GROW Coaching Modell?

A GROW egy coaching keretrendszer, amely segíti az ügyfeleket a célok meghatározásában és elérésében. A modell négy fő komponensből áll: Cél (Goal), Valóság (Reality), Lehetőségek (Options), és Előre Haladás (Way Forward).

Hogyan segít a GROW Modell a célok elérésében?

A Modell segít strukturálni a coaching folyamatot. Az ügyfél először meghatározza a céljait, majd feltárja a jelenlegi helyzetét, azután keresi a lehetséges megoldásokat, végül pedig kidolgozza a konkrét cselekvési terveket a cél eléréséhez.

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t a szervezetekben?

A modellt szervezetekben gyakran használják. Amikor a GROW-t alkalmazzák, az szervezet kultúrája lehetővé teszi minden alkalmazott számára a növekedést, kezdve a vezetőkkel. Egy cél körüli tisztaság megtalálása lehetővé teszi a GROW szerkezetének elindítását azzal, ami először számít. Ez a típusú tisztaság segít egyénnek vagy csoportnak elképzelni az előrehaladáshoz szükséges lépéseket.

Hogyan alkalmazzuk a GROW-t hatékonyan?

A hatékony coachok olyan erős kérdéseket tesznek fel, amelyek megnyitják ügyfeleiket saját potenciáljuk felé ebben a megoldásra összpontosító keretben. Az emberek nem szorulnak rá arra, hogy valaki más rendelkezzen a megoldásokkal; lehetőséget kapnak arra, hogy maguk találjanak megoldásokat.

Miért fontos a célok jól megfogalmazása a GROW szerint?

A jól megfogalmazott célok inspirálóak és kihívást jelentenek. Amikor ezzel a megközelítéssel szélesebb cél perspektívára törekszünk, a vezetők termelékenyebbek, önmotiváltabbak és teljesebbek lesznek.

Miért fontos a valós helyzet felmérése a GROW-ban?

A jelenlegi helyzet felmérése segít az ügyfeleknek objektíven látni az akadályokat vagy kihívásokat, amelyekkel szembenéznek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabb megoldásokat találjanak a céljaik eléréséhez.

Miért fontosak a lehetőségek az Előre Haladás fázisban a GROW esetében?

A lehetőségek felkutatása lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kreatív megoldásokat találjanak a céljaik eléréséhez. Ez növeli az esélyüket a sikerre és a személyes fejlődésre.

Miért fontos a felelősségvállalás az Előre Haladás fázisban a GROW szerint?

A felelősségvállalás arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy saját cselekvéseikért és fejlődésükért felelősek legyenek. Ez növeli az elkötelezettséget és a motivációt a cél eléréséhez.

Milyen területeken alkalmazható hatékonyan a GROW?

A GROW széles körben alkalmazható személyes és szakmai célok eléréséhez. Használható a vezetőfejlesztésben, a karrierváltásban, a személyes fejlődésben és sok más területen.

Milyen eredményeket érhetünk el a GROW-Modell alkalmazásával?

A GROW-Modell segíti az ügyfeleket hatékonyabbá válni a céljaik elérésében. A jól megfogalmazott célok és struktúrált gondolkodás segíti az embereket a teljes potenciáljuk kibontakoztatásában és a személyes fejlődésben.

Suchen Sie ein Coaching oder eine Beratung für Ihre Herausforderungen? Wenden Sie sich an einen unserer erfahrenen, derzeit in einer Führungsposition tätigen, Master Certified Coaches!

Warten Sie nicht länger, sondern beginnen Sie noch heute mit der Gestaltung Ihres eigenen Weges!

3 + 2 =

CoachHub

Kontakt

 

Telefon:  +36 (50)-108-2764

E-Mail:  e-mail küldése nekünk

Titel:  HU - 1119 Budapest, Hadak útja 6/A.

CoachHub Ungarn - CoachHub.hu

de_DEGerman